Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Studium na ZUŠ (nejčastější otázky)

Studium na ZUŠ (nejčastější otázky)

Jaký je rozdíl mezi ZUŠ a zájmovými kroužky?

ZUŠ se od zájmových kroužků v mnohém liší. Základní umělecké vzdělávání se řídí předpisy (zákony, vyhlášky, metodické pokyny, předpisy a další)a je pravidelně kontrolováno Českou školní inspekcí. Důležitá je vzdělávání, systematické rozvíjení dovedností, uměleckého cítění a kreativity, příprava k případnému dalšímu uměleckému a pedagogickému studiu na základě Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu.  

Žáci jsou na ZUŠ přijímáni na základě talentové zkoušky, každý rok skládají postupové či závěrečné zkoušky, a dostávají státní vysvědčení. 

Jaký je rozdíl mezi ZŠ a ZUŠ?

ZUŠ je čistě uměleckou školou, kam žáci dochází podle rozvrhu hodin ve svém volném čase po školním vyučování. Není to tedy základní škola s rozšířenou výukou uměleckých předmětů. Více o fungování a studiu na ZUŠ najdete zde.

K čemu slouží úplata za vzdělání?

Úplata slouží k hrazení provozních nákladů (energie, desinfekční prostředky aj.), k zajištění oprav budov, k nákupu a opravám nástrojů, k nákupu výtvarných potřeb atd. 

Kdo se může na ZUŠ přihlásit?

Na ZUŠ se mohou hlásit děti od 5 do 18 let (rozhodující je věk při nástupu do ZUŠ) se zájmem o konkrétní umělecký obor. Pro starší studenty je možnost absolvovat studium pro dospělé.

Kdy a jak se přihlásit?

Přihlášky jsou přijímány celoročně.

Přijímací řízení je obvykle vypsáno na začátku června, kdy probíhají talentové zkoušky pro další školní rok.

V případě volných kapacit jsou žáci doplňováni i průběžně ve školním roce.

Přihláška se vyplňuje online.

Jak probíhají přijímací talentové zkoušky a k čemu jsou?

Přijímací řízení na ZUŠ probíhá formou talentové zkoušky, při které zjišťujeme předpoklady ke studiu. Zkouška je přizpůsobena věku a probíhá v klidné atmosféře.

Je pro mě ZUŠ vhodná, když chci dělat umění jen pro radost?

Rozhodně ano! Jsme tu pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet, tvořit a bavit.

Zároveň jsme ale škola, takže musíme dodržovat pravidla. Žáci mají předepsaný určitý počet hodin a předem dané předměty, které musí v rámci výuky na ZUŠ absolvovat. 

Připraví mě ZUŠ na střední nebo vysokou uměleckou školu?

Ano. V rámci předmětů jsou realizovány také speciální hodiny pro žáky, kteří se připracují na talentové zkoušky.

Kdo učí na ZUŠ?

Předpis zákona udává, že na ZUŠ mohou učit pouze profesionálové, tedy kvalifikovaní, vzdělaní pedagogové. Často jsou to aktivní umělci působící v orchestrech, souborech, kapelách a dalších uskupeních v rámci našeho kraje.