Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Přijímání nových žáků

Studium na ZUŠ je určeno pro žáky od 5ti let a je nastaveno tak, že provází žáka (v ideálním případě) až do dospělosti.

Pro přijetí je nutné vyplnit ideálně během května online přihlášku a následně vykonat přijímací talentovou zkoušku, která je pro všechny vyučovací obory vypisována vždy začátkem června. Zkouška trvá pár minut a prověří rytmické, intonační a celkové hudební dispozice dítěte.

Požadavky k talentovým zkouškám

Hudební obor

Nejmenší děti přijímáme do přípravné hudební výchovy (PHV). Jedná se o děti, které v září zahájí základní školní docházku. Při talentové zkoušce zjišťujeme tyto schopnosti:

  • 1. hudební sluch (zazpívat zahraný tón, rozlišit jeden a více tónů, rozeznat vyšší a nižší tón atd. )
  • 2. rytmické cítění (tleskáním či ťukáním opakovat krátký rytmický úsek)
  • 3. zpěv lidové písně. Starší děti můžeme přijmout přímo ke hře na nástroj, do pěvecké výchovy nebo do pěveckého sboru. Při zkoušce také zjišťujeme fyzické předpoklady ke hře na určitý hudební nástroj.

Literárně dramatický obor - herecká příprava

  • 1. schopnost tvořivě zobrazit určité jednání a chování
  • 2. rytmičnost
  • 3. pohybové a mluvní předpoklady schopnost tvořivě zobrazit určité jednání a chování

Taneční obor

  • 1. hudební a pohybové schopnosti
  • 2. tělesná způsobilost

Výtvarný obor

  • 1. schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání
  • 2. stupeň vyjadřovacích schopností výtvarným projevem podle skutečnosti a podle představy

Ve všech oborech rovněž připravujeme žáky ke studiu na středních nebo na vysokých školách, kde je podmínkou talentová přijímací zkouška.