Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Statutární město Frýdek Místek
ul. Radniční 1148,
PSČ 738 01

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní umělecká škola Frýdek-Místek
  Hlavní třída 11
  738 01 Frýdek-Místek

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní umělecká škola Frýdek-Místek
  Hlavní třída 11
  738 01 Frýdek-Místek

 • 4.3 Úřední hodiny

  -

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 558 431 375 (Místek) +420 558 630 071 (Frýdek) +420 595 172 172 (Výtvarný obor)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zusfm.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní umělecká škola Frýdek-Místek
  Hlavní třída 11
  738 01 Frýdek-Místek

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  zusfm.reditel@gmail.com

 • 4.8 Datová schránka

  6mcqgbi

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 179695702/0300

6. IČO

00847071

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Dokumenty

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zusfm.reditel@gmail.com

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 6mcqgbi

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní umělecká škola Frýdek-Místek Hlavní třída 11 738 01 Frýdek-Místek

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní umělecké škole Frýdek-Místek poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.