Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Školné

Školné

Výše úplaty za vzdělávání se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka příslušného oboru v uplynulém kalendářním roce. (Vyhláška MŠMT č.71/2005 sb. §8.) Ředitel stanoví výši úplaty zpravidla na školní rok. Tato částka je jen zlomkem skutečných nákladů na výuku žáka ve škole.

Celoroční výše úplaty pro rok 2023/2024

* Přípravný ročník 0,5 hod. je možno vyučovat pouze souběžně s výukou PHV.

Hudební obor    ročně
Přípravná hudební výchova     2200 Kč
Základní studium    3400 Kč
Přípravný ročník 1 hod    2200 Kč
Přípravný ročník II. stupně     3400 Kč
Výuka ve skupince     2200 Kč
Pěvecký sbor             1000 Kč
Druhý hlavní obor     1800 Kč
Druhý hlavní obor skupinka      1400 Kč
Studium pro dospělé       8000 Kč
Taneční obor   
Přípravný ročník   1800 Kč
Základní studium    1800 Kč
Studium pro dospělé    8000 Kč
Výtvarný obor  
Přípravný ročník 3000 Kč
Základní studium 3000 Kč
Studium pro dospělé 8000 Kč
Literárně dramatický obor   
Přípravný ročník 1800 Kč 
Základní studium 1800 Kč
Studium pro dospělé 8000 Kč

* Přípravný ročník 0,5 hod. je možno vyučovat pouze souběžně s výukou PHV.

Úplata za vzdělávání je uhrazena na základě faktury, kterou žák obdrží od svého vyučujícího. Žádáme o dodržení termínu splatnosti.