Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/25

Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/25

 

 

Požadavky k talentovým zkouškám

Zkouška trvá zhruba 5 - 10 minut a prověří umělecké dispozice dítěte.

Hudební obor

Při talentové zkoušce zjišťujeme tyto schopnosti:

  • 1. hudební sluch (zazpívat zahraný tón, rozlišit jeden a více tónů, rozeznat vyšší a nižší tón atd. )
  • 2. rytmické cítění (tleskáním či ťukáním opakovat krátký rytmický úsek)
  • 3. zpěv lidové písně.

Nejmenší děti přijímáme do přípravné hudební výchovy (PHV). Jedná se o děti, které v září zahájí základní školní docházku. Starší děti můžeme přijmout přímo ke hře na nástroj, do pěvecké výchovy nebo do pěveckého sboru. Při zkoušce také zjišťujeme fyzické předpoklady ke hře na určitý hudební nástroj.

Literárně dramatický obor - herecká příprava

  • 1. schopnost tvořivě zobrazit určité jednání a chování
  • 2. rytmičnost
  • 3. pohybové a mluvní předpoklady schopnost tvořivě zobrazit určité jednání a chování

Taneční obor

  • 1. hudební a pohybové schopnosti
  • 2. tělesná způsobilost

Výtvarný obor

  • 1. schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání
  • 2. stupeň vyjadřovacích schopností výtvarným projevem podle skutečnosti a podle představy

Ve všech oborech rovněž připravujeme žáky ke studiu na středních nebo na vysokých školách, kde je podmínkou talentová přijímací zkouška.